Uitnodiging ALV 29 oktober + lezing

terug naar overzicht

Zondag, 24 oktober 2021

Het bestuur van de Hengelsportvereniging “De Rijnstreek” Woerden nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering met daaropvolgend een informatief gedeelte die gehouden zal worden op:

Vrijdag 29 oktober 2021
in het gebouw van Avicultura
Singel 43, te Woerden

Aanvang: 20.00 uur – zaal geopend vanaf 19.30 uur.
 
AGENDA:

1. Opening door de voorzitter.
2. Vaststelling agenda.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 30 oktober 2020.
4. Jaarverslag secretariaat 2020. (zie RS 139)
5. Jaarverslag vbc 2020. (zie RS 139)
6. Jaarverslag wedstrijdcommissie. (zie RS 139)
7. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Steven Harteveld.
8. Verslag kascommissie 2020.
9. Benoeming kascommissie 2022.
Aftredend en niet herkiesbaar: Alex den Boer
Aftredend en herkiesbaar: Daan de Langen.
Reserve is: vacant.
10. Vaststellen contributie 2022. (zie RS 140)
11. Vaststellen begroting 2022. (zie RS 140)
12. Rondvraag
13. Sluiting.

In de pauze is er onder het genot van een hapje en een drankje tijd om zich voor te bereiden op een lezing van Joris Weitjens over karper rassen en het nut van karpers uitzetten.


14. Lezing.
15. Sluiting.


Met vriendelijke groet,
Secretaris HSV De Rijnstreek

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies