Wedstrijd toestemming aanvragen

Verenigingen of groepen sportvissers die een wedstrijd in water willen organiseren, waar HSV De Rijnstreek het visrecht bezit, zijn verplicht om hiervoor toestemming te vragen aan het bestuur van onze vereniging.

Aanvragen dienen schriftelijk en uiterlijk 8 weken voor geplande wedstrijddatum te worden ingediend via wedstrijden@hsvderijnstreek.nl en zullen na ontvangst door de wedstrijdleiding van HSV De Rijnstreek worden beoordeeld. 

In de aanvraag dienen ten minste de volgende gegevens te worden vermeld: 

  • Naam vereniging 
  • Vestigingsplaats 
  • Contactadres (ivm toezending vergunning) 
  • Contactpersoon + mobiel telnr. 
  • Naam water / traject 
  • Wedstrijddatum 
  • Tijdstip start / eind 
  • Aantal deelnemers 
  • Type wedstrijd (witvis, karper, roofvis etc.) 

Nadat uw verzoek is behandeld, krijgt U per e-mail bericht of het betreffende water nog vrij is voor het houden van een wedstrijd alsmede, indien uw aanvraag is goedgekeurd, een op schrift gestelde toestemming van HSV De Rijnstreek inclusief eventuele bindende voorwaarden.
Van de deelnemende wedstrijdvissers wordt in ieder geval verwacht dat zij zelf in het bezit zijn van een geldige VISpas voor het betreffende wedstrijdwater. Indien de de toestemming wordt afgegeven geldt dit voor het vissen of voorhanden hebben van maximaal twee hengels. In bepaalde gevallen kunnen de regels anders zijn; u krijgt daar uiteraard bericht over.