Zonnepanelen in boerensloten?

terug naar overzicht

Dinsdag, 17 maart 2020

Onlangs verschenen in de media enthousiaste berichten over het plaatsen van zonnepanelen boven boerensloten. Het zou dé oplossing zijn om hiervoor geen kostbare weidepercelen te hoeven gebruiken. Als hengelsportvereniging hebben wij daar onze gedachten over.

Als sportvissers en liefhebbers van het mooie en weidse Hollandse veenweidelandschap zien wij niet graag dat dat beeld wordt verstoord door zonnepanelen. Maar voor ons geldt dat nog meer als die mooie boerensloten daarmee worden ontsierd.
Maar je zal momenteel maar boer zijn en je krijgt de ene na de andere nieuwe regel opgelegd en de bedrijfsvoering wordt alsmaar duurder. Het is logisch dat de boeren dan naar voor hen haalbare en duurzame oplossingen zoeken.

Boerensloten vallen onder het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van het waterschap, in ons gebied is dat het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Het waterschap is gehouden aan de kwaliteitsdoelstellingen van de Kaderrichtlijn Water. Aan de hand van die doelstellingen zal het waterschap moeten bepalen of het plaatsen van zonnepanelen op boerensloten het behalen van die doelstellingen niet in gevaar brengt. 

Boerensloten zijn meer dan alleen gegraven watergangen waarmee in onze polders het water af- en aangevoerd wordt. Sloten in onze polders zijn de ‘haarvaten’ van het watersysteem en dragen sterk bij aan de waterkwaliteit van de ontvangende boezems, zoals de Oude Rijn. De sloten werken als een groot biologisch filter, waarmee het teveel aan voedingsstoffen uit het water verdwijnt en de belasting van het boezemwater wordt verminderd. Voor een goede werking van dat biologische filter is licht nodig. Licht dat de energie levert voor een goed functionerend slootecosysteem met een gevarieerde levensgemeenschap van waterplanten, algen, insecten, vissen, amfibieën, reptielen en andere waterafhankelijke dieren. Het zijn daardoor die sloten die sterk bijdragen aan de biodiversiteit van het Groene Hart en veel processen herbergen die zorgen voor waterzuivering en CO2-opname en die tevens een belangrijke kraamkamerfunctie hebben voor de typische poldervissoorten die wij als sportvissers zo waarderen.
Uit recent onderzoek is gebleken dat het desondanks niet best is gesteld met de waterkwaliteit van de kleinste slootjes. Verbetering is hard nodig. En wat we zeker weten, is dat het belemmeren van lichtinval in de sloten door het plaatsen van zonnepanelen niet zal bijdragen tot die verbetering. 


 
Als sportvissers willen we echter ook graag de boeren als gebruiker en beheerder van ons veenweidelandschap behouden, want dat heeft ons altijd prachtige boerensloten en het kenmerkende poldervisstand opgeleverd. Een verstandige afweging van belangen en een strategische keuze voor het gebruik van zonnepanelen in het boerenbedrijf is dus gewenst.
Wees zuinig op die mooie boerensloten. Houd of maak ze weer gezond en levend!

HSV De “Rijnstreek” Woerden

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies