Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Roofviscompetitie gaat weer van start

terug naar overzicht

Donderdag, 31 oktober 2019

Op zaterdag 9 november gaat de jaarlijkse roofviscompetitie van HSV de Rijnstreek weer van start.

De competitie bestaat in totaal uit 3 wedstrijden in en rond Woerden waarbij het totaal aantal centimeters van de gevangen roofvis(sen) zal bepalen wie zich dit jaar de roofvis-kampioen van Woerden mag noemen. 

De eerste wedstrijd start zaterdag 9 november van 9:00 tot 12:00 in de Oude Rijn en het parcours loopt vanaf parkeerplaats De Krom tot het bord “Nieuwerbrug”. De overige twee wedstrijden staan gepland op 16 november (Leidsche Rijn vanaf Het Scheepje te Harmelen tot aan de fietsbrug aan de Heldamweg) en 23 november (Leidsche Rijn geestdorp / groepenbrug tot de Putkop). 

Dit jaar is het reglement ook weer geactualiseerd en word gedacht over een eenvoudiger opzet om de vangsten te registreren. Houd daarom de website en facebookpagina goed in de gaten voor het laatste nieuws vóór de competitie begint!! 

Inschrijven (enkel voor leden HSV de Rijnstreek) kan ter plaatse aan de waterkant bij de wedstrijdleiding en kost € 5,- voor de gehele competitie.Wedstrijdreglement "Roofvissen"HSV De Rijnstreek Oktober 2019
1. De roofviscompetitie wordt gevist over 3 wedstrijden voor de duur van 3 uur, zonder pauze
2. Er mag met maximaal twee hengels per persoon worden gevist
3. Gebruik van een onthaakmat en deugdelijk onthaakmateriaal is verplicht.
4. Vissen is pas toegestaan na het startsein
5. Gebruik van een (voer-)boot is niet toegestaan
6. De vangst (soort vis + gemeten in cm’s) dient te worden genoteerd op een door de
wedstrijdleiding verstrekte wedstrijdkaart, welke ter controle ondertekend dient te worden door
zowel deelnemer + een mede-deelnemer.
7. Wedstrijdkaarten en reglement dienen uiterlijk één uur voor aanvang wedstrijd te worden
afgehaald aan het begin van het parcours, bij leden van de wedstrijdcommissie. Inlevering ervan
kan tot uiterlijk één uur na afloop wedstrijd, eveneens aan het begin van het parcours bij leden van
de wedstrijdcommissie.
Vangsten welke niet op de wedstrijdkaarten staan vermeld, tellen niet mee. Niet ingeleverde
kaarten tellen eveneens niet mee.
8. Alleen Snoek, Snoekbaars en Baars tellen mee voor de uitslag.
9. Gevangen vis telt alleen mee wanneer deze voldoet aan de wettelijk vastgestelde minimum maat
(Baars 22cm, Snoek 45cm en Snoekbaars 42cm).
10. Het is verboden om gevangen vis te bewaren, mee te nemen, te doden en/of te beschadigen
11. Er mag vrij gevist worden over het gehele parcours, mits er geen andere deelnemers worden
gehinderd. Hierbij geldt als vuistregel dat deelnemers en lijnen minimaal 5 meter uit elkaar
verwijderd dienen te blijven en er zo veel als mogelijk recht vooruit dient te worden gevist.
12. Op verzoek van de wedstrijdleiding is deelnemer verplicht zijn of haar vistuig op te halen ter
controle.
13. Ten laatste tijdens de tweede wedstrijd dient het inschrijfgeld te zijn voldaan.
14. De winnaar van de roofviscompetitie is diegene die over de drie wedstrijden de meeste
centimeters heeft gevangen. Bij gelijke stand telt het aantal gevangen vissen. Is dat ook gelijk, dan zal
door loting worden beslist.
15. Iedere deelnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van het wedstrijdreglement
16. HSV De Rijnstreek aanvaard geen enkele vorm van aansprakelijkheid van welke aard of op welk
gebied dan ook, voortkomend uit het bijwonen, dan wel deelnemen aan de wedstrijden
17. De wedstrijdleiding ziet toe op naleving van het wedstrijdreglement. Bij constatering van
overtreding is zij bevoegd deelnemer uit te sluiten van verdere deelname.
18. Bij geschillen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding

Woerden 29-10-2019,
Wedstrijdleiding HSV de Rijnstreek