Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Algemene Leden Vergadering 1 november

terug naar overzicht

Maandag, 28 oktober 2019

Het bestuur van de Hengelsportvereniging “De Rijnstreek” Woerden nodigt u uit voor het bijwonen van de besloten Algemene Ledenvergadering met daaropvolgend een openbaar gedeelte die gehouden zal worden op:Vrijdag 1 november 2019
in het gebouw van Avicultura
Singel 43, te Woerden

Aanvang: 19.30 uur – zaal geopend vanaf 19.00 uur.
AGENDA:

1.Opening door de voorzitter.
2.Ingekomen stukken en mededelingen.
3.Vaststelling agenda.
4.Notulen Algemene Ledenvergadering 12 april 2019.
5.Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: onze voorzitter Cor van Tuijl.
Tegenkandidaten kunnen zich melden, of kunnen gemeld worden bij de secretaris tot 26-10.
6.Vaststellen begroting 2020.
7.Vaststellen contributie 2020.
8.Rondvraag
9.Sluiting.

In de pauze is er onder het genot van een hapje en een drankje tijd om zich voor te bereiden op, op dit moment van schrijven nog onbekende spreker.


Met vriendelijke groet,
Secretaris HSV De Rijnstreek