Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Competitie Witvis senioren 2019 gaat van start

terug naar overzicht

Woensdag, 3 april 2019

Het nieuwe wedstrijdrooster voor 2019 is weer gereed en de benodigde vergunningen zijn binnen! Met soms een beetje moeite en een klein beetje schuiven, is het ons toch weer gelukt om een uitdagend en afwisselend programma samen te stellen waar iedereen vrede mee kan hebben.

Het afgelopen jaar geïntroduceerde puntensysteem bleek een eerlijker methoden en zal dan ook worden voortgezet. Verder is de jaarlijkse avond feeder wedstrijd omgezet in een avond feeder competitie over 3 wedstrijden, want wat is er nu mooier om 3 zomerse avonden aan de waterkant te door te brengen? Laten we hopen op mooie zomerse vangsten! Ook het reglement is op details aangepast.

Voor iedereen het advies goed op te letten op de locaties en bijgevoegde routebeschrijvingen, sommige locaties zijn net even iets anders dan afgelopen jaren (zie bijvoorbeeld de eerste wedstrijd) dus wee alert en bij twijfel, stel je navigatiesysteem in of neem kontakt op met de wedstrijdleiding via 06-22999567.


Verder een het verzoek aan iedereen: laat het ons aub weten als je tips hebt, advies, ideeën of andere zaken. Wij kunnen niet alles zien, horen en aanvoelen dus meld het bij ons. Geen garantie dat we alles honoreren, wel garantie dat we het serieus nemen.

Tot slot: komend jaar is de wedstrijdcommissie, naast Ron, Jaap en Steven, uitgebreid met Chris Wallenburg waarmee de taken binnen de wedstrijdcommissie als volgt zijn verdeeld:

Uitzetten stekken = Ron Gerla & Jaap van Vliet
Verzorgen lootjes en het “witte koffertje” = Chris Wallenburg
Wegen en noteren = Ron, Jaap en Chris
Wedstrijdleiding, rooster/planning, vergunningen en bestuur = Steven

Wij wensen iedereen veel visplezier!

Groeten, namens de wedstrijdcommissie.

Wedstrijdprogramma HSV De Rijnstreek 2019


Witvis senioren 2019   De beste 10 wedstrijden tellen mee!

Wedstrijd nr.  Datum  Locatie  Tijd
1.   6-4-2019   Amstel - Amsteldijk Zuid (1km vóór veerpont / theetuin thv nr. 204)   7:30 - 11:30
2.   20-4-2019   Grote Gracht - Oudewater (Waardsedijk nr. 106)   7:00 - 11:00
3.   11-5-2019   Oude Rijn - Spek / Houthandel Verweij   7:00 - 11:00
4.   18-5-2019   Groote Heicop Breukelen (thv 2e rotonde)   7:00 - 11:00
5.   1-6-2019   Angstel (Angstelkade)   7:00 - 11:00
6.   15-6-2019   Oude Rijn - Cattenbroekerlaan   7:00 - 11:00
7.   29-6-2019   Burg. Van Kempensingel   7:00 - 11:00
8.   13-7-2019   Oude Rijn - Wiericke Schans   7:00 - 11:00
9.   31-8-2019   Oude Rijn - Wiericke Schans   7:00 - 11:00
10.   14-9-2019   Amstel Drecht kanaal - Vrouwenakker (Nieuwveens Jaagpad nr.115 thv Kwekerij De Amstel)    8:00 - 12:00
11.   28-9-2019   De Vecht - Nieuwersluis thv Zwembad   8:00 - 12:00
12.   12-10-2019   Meander   8:30 - 12:30
13.   26-10-2019   Amstel - Amsteldijk Zuid / Theetuin (nr. 183-B)   8:30 - 12:30

Roofvissen 2019:
19-11-2019   Oude Rijn - De Krom Woerden tot Bord Nieuwerbrug   9:00 - 12:00
216-11-2019   Leidsche Rijn - Harmelen Het Scheepje tot Fietsbrug thv Heldamweg   9:00 - 12:00
323-11-2019   Leidsche Rijn - Geestdorp (brug) tot De Putkop   9:00 - 12:00

Avond Feeder Competitie 2019:
112-6-2019   Oude Rijn - Spek / Houthandel Verweij   18:00 - 22:00
219-6-2019   Oude Rijn - Wiericke Schans   18:00 - 22:00
326-6-2019   Oude Rijn - De Krom   18:00 - 22:00

Extra wedstrijden:
13-7-2019   50+ middag - Oude Rijn thv Arie Blok   12:30 - 16:30
27-9-2019   Kampioenschap van Woerden - Burg. Van Kempensingel   8:00 - 12:00

Karper-koppel-competitie:De beste 6 wedstrijden tellen mee!
1   Vrijdag 29 maart 17:00 / Zaterdag 30 maart 13:00
2   Zaterdag 11 mei 17:00 / Zondag 12 mei 13:00
3   Zaterdag 1 juni 17:00 / Zondag 2 juni 13:00
4   Vrijdag 21 juni 17:00 / Zaterdag 22 juni 13:00
5   Zaterdag 13 juli 17:00 / Zondag 14 juli 13:00
6   Vrijdag 2 augustus 17:00 / Zaterdag 3 augustus 13:00
7   Zaterdag 7 september 17:00 / Zondag 8 september 13:00
8   Vrijdag 27 september 17:00 / Zaterdag 28 september 13:00
9   Zaterdag 19 oktober 17:00 / Zondag 20 oktober 13:00
10   Vrijdag 8 november 17:00 / Zaterdag 9 november 13:00

Overige data:    Prijzenfestival    14:00 
De witviscompetitie en Avond Feeder competitie worden gevist op punten
Voor de witviscompetitie tellen de beste 10 wedstrijden mee (= 3 afschrijvers)
Bij de avond feeder- en roofviscompettitie tellen alle wedstrijden mee
Bij de karper-koppel-competitie wordt gevist op punten. De beste 6 wedstrijden tellen mee.

Wedstrijdreglement "Witvissen" HSV De Rijnstreek 2019 v1.1

1. Iedere deelnemer dient lid te zijn van HSV de Rijnstreek en in het bezit te zijn van een geldige Vispas en zich te
houden aan de daaraan gekoppelde Algemene Voorwaarden en Gedragscodes van Sportvisserij Nederland
2. De hengelkeuze is vrij
3. De duur van de wedstrijd is vier uur, zonder pauze
4. Er wordt gevist middels een puntensysteem, welke werkt als volgt:
a. Voor de uitslag per wedstrijd geldt dat (per poule) de winnaar (=degene met het hoogst gevangen
gewicht) 1 punt krijgt, de nummer twee krijgt 2 punten, de nummer drie 3 punten, enz.
b. Wordt bijvoorbeeld vanaf de 8e plaats niets meer gevangen, dan krijgen alle (aanwezige) deelnemers
met ‘0 gram’ dus 8 punten.
c. Wegblijvers krijgen in alle gevallen het maximum aantal punten (= aantal deelnemers per poule in de
competitie, bijvoorbeeld 10 wanneer de pool uit 10 personen bestaat).
d. Bij een gelijke vangst (gewicht) van (bijvoorbeeld) de nummers drie en vier, geldt dat zij beiden 3
punten krijgen, en de nummer vijf vervolgens 5 punten krijgt enz enz.
5. De einduitslag van de competitie wordt berekend over het totaal aantal wedstrijden, waarbij geldt dat hij / zij met
het minste aantal wedstrijdpunten over het gehele seizoen, kampioen is. Hij die op één na het minste aantal
punten heeft wordt nummer 2, enz.
a. Bij een totaal aantal wedstrijden van 13 stuks, tellen de 10 beste resultaten mee (oftewel; de 3 slechtste
resultaten vallen af wanneer men alle 13 wedstrijden heeft gevist, bij 12 deelnemingen vallen er twee af
enzovoorts)
b. Bij een eindstand waarbij twee of meer deelnemers een gelijk aantal punten hebben behaald, is het
hoogste gewicht (over de meetellende wedstrijden) beslissend.
6. Toekenning van steknummers geschied door loting, ten vroegste 1 uur voor aanvang wedstrijd
7. Deelnemers zijn verplicht plaats te nemen binnen 1 meter links of rechts van het steknummer
8. Het is niet toegestaan andere deelnemers te hinderen (bijvoorbeeld d.m.v. overmatig voeren en/of schuin
werpen c.q. vissen)
9. Vissen en Voeren is pas toegestaan na het startsein
10. Het vissen, voeren en/of in bezit hebben van kunstmatige kleurstoffen, gekleurde maden en/of vers de vase is
verboden
11. Gebruik van een (voer-)boot, baitdroppers e.d. is niet toegestaan
12. Er mag met maximaal één hengel tegelijk worden gevist, voorzien van maximaal één haak
13. Na het eindsignaal dient de hengel direct uit het water te worden gehaald
14. Alle (meetellende) vis moeten in een leefnet van zacht materiaal worden bewaard van tenminste 2,5m lengte en
een diameter van minimaal 40cm (liefst groter) en een maaswijdte van maximaal 6mm (conform leefnetcode /
gedragscode Sportvisserij Nederland)
15. Deelnemer wordt enkel in de klassering opgenomen indien de gevangen vis na het eindsignaal door deelnemer
zelf ter weging wordt aangeboden.
16. Bij voortijdig vertrek wordt deelnemer als laatste geklasseerd, tenzij er sprake is van een overmacht- en/of
noodsituatie. Een en ander ter beoordeling aan de wedstrijdleiding.
17. Snoek, snoekbaars alsmede paling en alle overige beschermde vissoorten tellen niet mee en mogen niet in het
leefnet worden bewaard.
18. Bij een geconstateerde overtreding van het reglement, volgt automatisch uitsluiting in de uitslag van de wedstrijd
19. Bij herhaling volgt uitsluiting voor de gehele competitie
20. De wedstrijdleiding bestaat uit de wedstrijdcommissieleden van HSV De Rijnstreek
21. De wedstrijdleiding heeft het recht om de plaats van de wedstrijd te wijzigen wanneer zij dit
noodzakelijk acht.
22. De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd, bij slechte weersomstandigheden of bepaalde calamiteiten, niet
door te laten gaan dan wel stil te leggen
23. Bij geschillen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding
24. Iedere deelnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van het wedstrijdreglement
25. HSV De Rijnstreek aanvaard geen enkele vorm van aansprakelijkheid van welke aard dan ook, voortkomend uit
het bijwonen, dan wel deelnemen aan de wedstrijden

Woerden 22-01-2019

Route beschrijving wedstrijden 2019

Wedstrijd nr. 1 Amstel - Amsteldijk Zuid / 1km vóór veerpont (nr. 204)
• Ing. Enschedeweg volgen tot aan afslag Uithoorn / Vinkeveen
• Linksaf, weg volgen tot voorbij Amstelaquaduct
• Bij verkeerslicht linksaf en bij rotondes driekwart rond
• Weg volgen en op T-splitsing (amsteldijk zuid / Amsteldijk Nood) linksaf naar Amstel a/d Nes
• Meldpunt na ongeveer 200m, na de bocht, thv nr. 204 / Rode Brievenbus (= ruim 1km vóór
de veerpont / theetuin !)

Wedstrijd nr. 2 Grote Gracht - Oudewater (Waardsedijk 106)
• Richting Linschoten en via N204 en N228 naar Oudewater
• In Oudewater rechtsaf via de Ijsselvere / Oost Ijsselkade en Zuiderwal naar Waardsedijk
• Ingang naar water ligt aan de weg thv de begraafplaats “’t Waerdsche Hof”.
• Na uitladen ter plaatse svp auto parkeren bij de openbare p-plaatsen +/- 150m verder
• Let op!! ivm afstand visstekken tot parkeerplaats is een transportkarretje aan te raden!!

Wedstrijd nr. 3 Oude Rijn – Spek / Houthandel Verwey
• Via smalle zijde naar Nieuwerbrug tot aan Boer Spek / Houthandel Verweij

Wedstrijd nr. 4 Groote Heicop
• Vanaf Woerden volg N212 (Ir. Enschedeweg) richting Kamerik en N401 richting Breukelen
• Op N401 bij 2e rotonde linksaf (Oud Aa)
• Vóór bruggetje linksaf (Galgerwaard, doodlopende weg)

Wedstrijd nr. 5 Angstel (Angstelkade)
• Richting Breukelen, tot aan AR-kanaal
• Linksaf ri. Angstelkade
• Rechts omhoog helemaal langs kanaal rijden tot afslag Angstelkade
• Onder het spoor door, weg volgen tot aan gemaal
• Let op!! ivm afstand visstekken tot parkeerplaats is een transportkarretje aan te raden!!

Wedstrijd nr. 6 Burg. Van Kempensingel thv Parijse Brug

Wedstrijd nr. 7 Cattenbroekerlaan
• Vanaf ingang bij benzinepomp (Tinq) tot aan De Kruipin tegenover s’Gravesloot)

Wedstrijd nr. 8 & 9 Oude Rijn – Wiericke Schans
• Via smalle zijde naar Nieuwerbrug / Bodegraven tot aan Fort Wiericke Schans

Wedstrijd 10 Amstel Drecht kanaal - Vrouwenakker (Nieuwveens Jaagpad bij brug)
• Ing. Enschedeweg volgen tot afslag Woerdense Verlaat
• Bij Woerdense verlaat afslaan richting Noordse Dorp
• Weg blijven volgen (kousweg, later N231) richting Vrouwenakker
• Voor de brug over Amstel Drecht, linksaf
• Na +/-150m verzamelpunt thv “Kwekerij De Amstel”

Wedstrijd nr. 11. De Vecht – Nieuwersluis thv Zwembad
• Vanuit Breukelen N402 (Rijksstraatweg) volgen richting Nieuwersluis
• In Nieuwersluis rechtsaf over brug
• Over brug rechtsaf (Zandpad) tot zwembad Zwemlust

Wedstrijd nr. 12 Meander
• Vanaf Meanderbrug tot aan De Kruipin (tegenover s’Gravensloot)

Wedstrijd nr. 13 Amstel - Amstelkade Zuid / Theetuin (nr. 183-B)
• Ing. Enschedeweg volgen tot aan afslag Uithoorn / Vinkeveen
• Linksaf, weg volgen tot voorbij Amstelaquaduct
• Bij verkeerslicht linksaf en bij rotondes driekwart rond
• Na 500mtr linksaf richting Amstel a/d/ Nes
• Meldpunt, ter hoogte van Theetuin (nr. 183-B)