Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Vrijdag 6 april

terug naar overzicht

Donderdag, 5 april 2018

Het bestuur van de Hengelsportvereniging "De Rijnstreek" Woerden nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op:

Vrijdag 6 april 2018

in het gebouw van Avicultura
Singel 43, te Woerden

Aanvang: 19.30 uur - zaal geopend vanaf 19.00 uur.


AGENDA:

1. Opening door de voorzitter.
2. Vaststellen agenda.
3. voorstel tot wijziging van de statuten.
     a. Toelichting en bespreking
     b. Stemming
     c. Vaststellen notulen over dit onderdeel
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 27 oktober 2017.
5. Jaarverslag 2017 Secretariaat.
6. Jaarverslag VBC 2017.
7. Jaarverslag Wedstrijdcommissie 2017.
8. Financieel verslag en balans 2017.
9. Verslag van de kascommissie 2017.
10. Vaststellen begroting 2018.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.