Wedstrijdreglement Witvissen

Wedstrijdreglement "Witvissen" HSV De Rijnstreek 2017 v1.0

1.Deelnemers dienen lid te zijn van HSV de Rijnstreek en bij deelname altijd de vereiste papieren bij zich te hebben

2.Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige Vispas en zich te houden aan de daaraan gekoppelde Algemene Voorwaarden en Gedragscodes van Sportvisserij Nederland

3.De hengelkeuze is vrij en er wordt gevist op gewicht

4. De duur van de wedstrijd is vier uur, zonder pauze

5.Toekenning van de steknummers geschied door loting

6.Deelnemers zijn verplicht plaats te nemen binnen 1 meter links of rechts van het steknummer

7.Het is niet toegestaan andere deelnemers te hinderen (bijvoorbeeld d.m.v. overmatig voeren en/of schuin werpen c.q. vissen)

8.Vissen en Voeren is pas toegestaan na het startsein

9.Gebruik van een (voer-)boot, baitdroppers e.d. is niet toegestaan

10.Er mag maar met één hengel tegelijk worden gevist, voorzien van maximaal één haak

11.Na het eindsignaal dient de hengel direct uit het water te worden gehaald

12.Alle (meetellende) vis moeten in een leefnet van zacht materiaal worden bewaard van tenminste 2,5m lengte en een diameter van minimaal 40cm (liefst groter) en een maaswijdte van maximaal 6mm (conform gedragscode SVN)

13.Het vissen, voeren en/of in bezit hebben van kunstmatige kleurstoffen, gekleurde maden en/of vers de vase is verboden

14.Snoek, snoekbaars alsmede paling en overige beschermde vissoorten telen niet mee en mogen niet in het leefnet worden bewaard.

15.Bij een geconstateerde overtreding van het reglement, volgt automatisch uitsluiting in de uitslag van deze wedstrijd

16.Bij herhaling volgt uitsluiting voor de gehele competitie

17.De einduitslag van de competitie wordt berekend over de totale wedstrijden
18.De wedstrijdleiding bestaat uit de wedstrijdcommissieleden van HSV De Rijnstreek

19.De wedstrijdleiding heeft het recht om de plaats van de wedstrijd te wijzigen wanneer zij dit
noodzakelijk acht.

20.De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd, bij slechte weersomstandigheden of bepaalde calamiteiten, niet door te laten gaan dan wel stil te leggen

21.Bij geschillen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding

22.Iedere deelnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van het wedstrijdreglement

23.HSV De Rijnstreek aanvaard geen enkele vorm van aansprakelijkheid van welke aard dan ook, voortkomend uit het bijwonen, dan wel deelnemen aan de wedstrijden

Woerden 29-01-2017