Schriftelijke toestemming Recreatieplas Cattenbroek 2023

Vraag je schriftelijke toestemming aan via penningmeester@hsvderijnstreek.nl onder vermelding van je naam, adres, geboortedatum en vispasnummer en maak € 10,00 over naar 
NL27INGB0000240773. 

De huidige schriftelijke toestemming is geldig tot en met 31 december 2023 en is uitsluitend beschikbaar voor leden van HSV De Rijnstreek.

Voor het vissen aan of op de Recreatieplas Cattenbroek gelden de volgende regels:
1) Op Recreatieplas Cattenbroek is het vissen alleen toegestaan voor leden van HSV De Rijnstreek met
2) een speciale schriftelijke toestemming voor de plas.
3) Er mag door leden ook 's nachts en/of met een 3de hengel gevist worden.
4) Op onderstaande kaart is aangegeven vanaf welke oevers mag worden gevist (GEEL gemarkeerd). VISSEN VANAF HET WOONEILAND (GARDAMEER) IS NIET TOEGESTAAN!
5) Vanuit een bootje is vissen aan de zijde van het zwemstrandje en A12 NIET toegestaan binnen een strook van 40 m uit de oever, verder is de ballenlijn de uiterste grens. Aan de oostzijde langs het natuurgebied bij de Potterskade is vissen niet toegestaan binnen een strook van 20 m uit de oever. Bij het Gardameer wooneiland is dat zelfs een strook van 75 m.
6) Op de Natuurplas Breeveld is het vissen NIET TOEGESTAAN.
De komende periode zal verscherpte controle plaatsvinden!