Schriftelijke toestemming nachtvissen

Voor het nachtvissen in onze wateren is onze eigen apart te verstrekken schriftelijke toestemming van toepassing.
Je mag in de Woerdense wateren uitdrukkelijk NIET nachtvissen met de "sticker nachtvissen of drie hengels" van Sportvisserij Nederland.

Vraag je schriftelijke toestemming aan via penningmeester@hsvderijnstreek.nl onder vermelding van je naam, adres, geboortedatum en vispasnummer. 

Maak € 10,- over op IBAN: NL27INGB 0000 24 0773 t.n.v. Penningmeester HSV De Rijnstreek onder vermelding van 'nachtvistoestemming'.